Веќе од
CHF 50.00
за 1 година
ultralight
Espace disque
5'000mb
Nombre de comptes imap/pop3
5
MySQL
non
Веќе од
CHF 150.00
за 1 година
bronze
Espace disque
25'000mb
Nombre de comptes imap/pop3
50
MySQL
1
CHF 150.00
за 1 година
Edsitech standard
Espace disque
25'000mb
Nombre de comptes imap/pop3
50
MySQL
1
Веќе од
CHF 300.00
за 1 година
silver
Espace disque
50'000mb
Nombre de comptes imap/pop3
100
MySQL
10
Веќе од
CHF 500.00
за 1 година
gold
Espace disque
100'000mb
Nombre de comptes imap/pop3
500
MySQL
20